Professiemeter

Aangeleerde competenties en ervaring worden in de context geplaatst van persoonlijkheid en individuele ambitie. Talenten en de wil deze te ontwikkelen worden vertaald naar rol- en opleidingspatronen. Individuele belangen en wensen in relatie gebracht met zakelijke en professionele rollen. Professiemeter geeft inzicht hoe iemand denkt zich professioneel te ontwikkelen. De dilemmamanager ondersteunt u dit inzicht te interpreteren in de juiste context en belangensamenstelling.

Terug Maak de test