Dilemmameter

Welke weerstanden moeten mensen bij zichzelf overwinnen. Welke weerstanden roepen mensen bij anderen op. Welke factoren bevorderen resultaatgericht handelen en welke factoren belemmeren professionaliteit. Hoe vaak zeggen mensen geen ja, maar. Welke verwachtingen hebben mensen van zichzelf en van anderen. Inzicht en ervaring hebben is maar al te vaak een reden waarom mensen langs de weg van ‘ja maar’ een goede reden hebben om de uitgesproken verwachting vooral niet meer zelf te willen of te kunnen realiseren.

Omstandigheden kunnen benoemen als rechtvaardiging en oorzaak van belemmering en twijfel. Ondanks de wil om beloning, waardering en / of zingeving als het resultaat van inspanning te ervaren. Dilemmameter geeft u inzicht in de balans tussen verwachtingen en verplichtingen. De dilemmamanager geeft graag nadere uitleg, indien gewenst over de uitslag. Kan u helpen de uitslag te interpreteren in relatie tot uw functie of verwachting. De uitkomst wordt uitgedrukt in onder andere de dilemmawaarde. Hoe U dit zelf kunt interpreteren, in welke context en met welk doel en welk belang is de expertise van de dilemmamanager die u hierbij kan ondersteunen.

Terug Maak de test